Vērtības

Mūsu galvenā vērtība ir klienta ieguvums, kas tiek radīts, izmantojot mūsu pakalpojumus. Šo klienta ieguvumu mēs saprotam kā starpību starp mūsu sniegtā pakalpojuma un risinājuma vērtību klienta acīs un cenu, kas par to tiek ierakstīta rēķinā. Mūsu uzdevums ir padarīt šo starpību pēc iespējas lielāku.

Otra mūsu vērtība ir profesionāla pieeja jebkuram pasūtījumam, kas izpaužas tā, ka ikviena darbība, rīcība un lēmums uzņēmuma iekšienē tiek izvērtēta, atbildot uz jautājumu: “Vai mūsu klientam tas ir vajadzīgs un vai tas palīdz piepildīt mūsu galveno vērtību?”